Σχεδιασμός Δικτύων

 

Αναλαμβάνουμε την καταγραφή των απαιτήσεων του πελάτη, την μελέτη του χώρου εγκατάστασης και σχεδιάζουμε την κατάλληλη λύση για οικιακό ή εταιρικό δίκτυο (ενσύρματο ή ασύρματο). Η μελέτη και ο σχεδιασμός του δικτύου αφορούν και υφιστάμενα δίκτυα τα οποία χρίζουν αναβάθμισης – αντικατάστασης ή επέκτασης και γίνεται τόσο σε επίπεδο υλικού (hardware) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (software).

Στόχος μας είναι να σχεδιάζουμε δίκτυα με γνώμονα την ασφαλή λειτουργία τους, την αξιοπιστία και την μελλοντική επεκτασιμότητα.