Εγκατάσταση Δικτύων

 

Κατόπιν της μελέτης και του σχεδιασμού του δικτύου, ανάλογα με την πρόταση και τις ανάγκες της λύσης αναλαμβάνουμε:

  • Εγκατάσταση Δικτυακού εξοπλισμού (router, firewall, rack, κ.λ.π.).
  • Εγκατάσταση Δομημένης καλωδίωσης (καλώδια – πρίζες δικτύου – κανάλια – patch panel).
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Server (Mail Server, Web Server, File Server, Proxy Server, Print Server, Application Server, DNS Server, Exchange Server, SQL Server, κ.α) σε περιβάλλον Windows Server ή Linux.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση δικτυακών συσκευών και περιφερειακών.
  • Εγκατάσταση αυτόματων διαδικασιών αντιγράφων ασφαλείας (backup).
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση υπολογιστών στο δίκτυο.

Σε περίπτωση αναβάθμισης ή επέκτασης εξοπλισμού, οι εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης, σε ώρες και ημέρες όπου δεν διακόπτεται η λειτουργία της επιχείρησης.