Υποστήριξη Δικτύων

 

Στα πλαίσια των υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων, αναλαμβάνουμε την μελέτη, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την τεχνική υποστήριξη τοπικών εταιρικών δικτύων, VPNs και ασύρματων WiFi δικτύων. Σε περίπτωση που απαιτείται αναλαμβάνουμε και την εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης. Σε εταιρείες προσφέρουμε ειδικά πακέτα τεχνικής υποστήριξης δικτύου τα οποία προσαρμόζουμε ανάλογα με το μέγεθος, την πολυπλοκότητα του δικτύου και τις απαιτήσεις του πελάτη. Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Μελέτη και Σχεδιασμός Δικτύου
  • Εγκατάσταση δικτύου (περιλαμβάνει και την εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης)
  • Εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού (Router, Firewall, κ.λ.π) και περιφερειακών συσκευών.
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση κεντρικών υπολογιστών (Servers)
  • Τεχνική υποστήριξη υπάρχοντος δικτύου (on-site ή remote)
  • Ασφάλεια δικτύων και Συστημάτων
  • Αυτοματοποίηση αντιγράφων ασφαλείας (backup)
  • Συντήρηση δικτύου