Αντίγραφα Ασφαλείας

 

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας backup των δεδομένων του υπολογιστή σας είναι σημαντική και διασφαλίζει ότι σε περίπτωση σφάλματος ή αστοχίας του σκληρού δίσκου τα δεδομένα σας δεν θα χαθούν διότι θα είναι αποθηκευμένα και σε άλλη συσκευή (DVD, CD, εξωτερικό σκληρό δίσκο).

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) για τον υπολογιστή σας τα οποία διαχωρίζονται ανάλογα με τον τύπο του αρχείου ως εξής:

  • Data Backup (αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων όπως video, φωτογραφίες, κείμενα, αρχεία excel, power point, κ.α.)
  • System Backup (αντίγραφα ασφαλείας λειτουργικού συστήματος που περιλαμβάνουν το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του ώστε σε περίπτωση προβλήματος να γίνει ανάκτηση από το αντίγραφο αυτό
  • Application Βackup (αντίγραφα ασφαλείας ειδικών εφαρμογών, όπως βάσεις δεδομένων)

Εκτός του χειροκίνητου backup έχουμε την δυνατότητα να ρυθμίσουμε τον υπολογιστή σας ώστε να δημιουργεί ανά χρονικά διαστήματα, αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας με χρήση εξωτερικού σκληρού δίσκου.