Τεχνική Υποστήριξη Laptop

 

Οι φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptops) αποτελούν απαραίτητο εργαλείο τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους ιδιώτες. Η i-Tech Services παρέχει μια πλήρη σειρά Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Οι υπηρεσίες παρέχονται στον χώρο του πελάτη (εκτός αν απαιτείται μεταφορά του εξοπλισμού στο εργαστήριο μας, η οποία πραγματοποιείται χωρίς επιπλέον χρέωση). Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης φορητών Η/Υ και Περιφερειακών περιλαμβάνουν:

  • Επισκευή Laptop
  • Αναβάθμιση Laptop
  • Εγκατάσταση Περιφερειακών (εκτυπωτών, web camera, κ.α.)
  • Εγκατάσταση ή Αναβάθμιση Λειτουργικού Συστήματος (Windows, Linux)
  • Εγκατάσταση Εφαρμογών (Open Office, Antivirus, κ.α.)
  • Αφαίρεση Ιών / Spyware / Malware / Trojans
  • Ανάκτηση Δεδομένων
  • Αντίγραφα Ασφαλείας
  • Σύνδεση Internet / email
  • Σύνδεση Οικιακού δικτύου & WiFi