Σύνδεση Internet – Δικτύου

 

Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση –Επιδιόρθωση ADSL Router (Σύνδεση Internet).

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση του ADSL Router, την σύνδεση του με τον υπολογιστή σας καθώς και την παραμετροποίηση του ώστε να συνδεθείτε με ευκολία και ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Εντοπίζουμε και επιδιορθώνουμε οποιαδήποτε βλάβη του υπολογιστή ή του router που καθιστά αδύνατη την σύνδεση σας με το διαδίκτυο. Σε περίπτωση που βλάβη οφείλετε στον πάροχο, αναλαμβάνουμε την επικοινωνία μαζί του ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση –Οικιακού δικτύου.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και παραμετροποίηση οικιακού δικτύου στο οποίο θα συνδέονται όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που διαθέτετε και θα μπορούν να διαμοιραστούν αρχεία, περιφερειακές συσκευές (για παράδειγμα εκτυπωτές), ενώ θα χρησιμοποιούν κοινή σύνδεση για το internet. Η εγκατάσταση οικιακού δικτύου πραγματοποιείται ενσύρματα ή ασύρματα ή και συνδυασμό των δύο.

Ενσύρματη δικτύωση: Το ενσύρματο δίκτυο παρέχει γρήγορη και εύκολη σύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, υψηλή ασφάλεια, υψηλή ταχύτητα, μόνιμη και σταθερή συνδεσιμότητα. Μειονέκτημα αποτελεί η ύπαρξη καλωδίων (εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη καλωδίωσης δικτύου) και η περιορισμένη φορητότητα

Ασύρματη δικτύωση: Το ασύρματο δίκτυο είναι πολύ πιο εύχρηστο ενώ παράλληλα μπορείτε να συνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή (τηλέφωνο, laptop, tablet) και να χρησιμοποιήσετε την σύνδεση στο Internet σε οποιοδήποτε σημείο βρίσκεστε χωρίς την ανάγκη καλωδίου. Μειονέκτημα του είναι η ασφάλεια καθώς υπάρχει κίνδυνος τρίτοι χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυό σας. Με την κατάλληλη ρύθμιση του εξοπλισμού σας ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αυτός ενώ απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του δικτύου σας.

Υπηρεσίες Λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) καθώς και την ρύθμιση του λογισμικού για αποστολή και λήψη αλληλογραφίας με ασφάλεια.