Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούν απαραίτητο εργαλείο τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους ιδιώτες. Η i-Tech Services παρέχει μια πλήρη σειρά Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Οι υπηρεσίες παρέχονται στον χώρο του πελάτη (εκτός αν απαιτείται μεταφορά του εξοπλισμού στο εργαστήριο μας, η οποία πραγματοποιείται χωρίς επιπλέον χρέωση). Ειδικότερα για εταιρείες υπάρχουν και Συμβόλαια Τεχνικής Υποστήριξης που προσαρμόζονται ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις ανάγκες του πελάτη. Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Η/Υ και Περιφερειακών περιλαμβάνουν:

  • Επισκευή Υπολογιστών
  • Αναβάθμιση Υπολογιστών
  • Εγκατάσταση Περιφερειακών (εκτυπωτών, web camera, κ.α.)
  • Εγκατάσταση ή Αναβάθμιση Λειτουργικού Συστήματος (Windows, Linux)
  • Εγκατάσταση Εφαρμογών (Open Office, Antivirus, κ.α.)
  • Αφαίρεση Ιών / Spyware / Trojan / Malware
  • Ανάκτηση Δεδομένων
  • Αντίγραφα Ασφαλείας
  • Σύνδεση Internet / email
  • Σύνδεση Οικιακού δικτύου & WiFi