Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Η πληροφορική είναι πλέον απαραίτητη για κάθε επιχείρηση και ιδιώτη. Η συνεχή ανάπτυξη των τεχνολογιών και των προϊόντων πληροφορικής, καθιστά σχεδόν αδύνατη την παρακολούθηση των εξελίξεων από μη εξειδικευμένους.

Η i-Tech Services διαθέτοντας εμπειρία, τεχνογνωσία και συνεχή εκπαίδευση, προσφέρει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας. Καταγράφουμε τις ανάγκες του κάθε έργου, ερευνούμε την αγορά και σας παρουσιάζουμε λύσεις  που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του εκάστοτε έργου. Πλεονέκτημα μας αποτελεί ότι δεν εμπορευόμαστε εξοπλισμό, συνεπώς δεν έχουμε κάποιο όφελος να σας καθοδηγήσουμε σε συγκεκριμένη λύση.

Οι δραστηριότητες που αφορούν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι:

  • Ανάλυση αναγκών και απαιτήσεων έργου πληροφορικής
  • Αξιολόγηση υπάρχοντος εξοπλισμού
  • Μελέτη και Σχεδιασμός λύσης
  • Παρακολούθηση και έλεγχος σωστής εκτέλεσης έργου
  • Διαδικασίες αναβάθμισης – αντικατάστασης πληροφοριακού συστήματος.
  • Έλεγχος για συμβατότητα μεταξύ νέου και υπάρχοντος εξοπλισμού
  • Παροχή εξειδικευμένων τεχνικών συμβουλών