Υπηρεσίες

 

H iTech Services παρέχει μια πληθώρα υπηρεσιών για οικιακούς χρήστες και επιχειρήσεις. Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε την πρώτη σας επιλογή για υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Προς αυτή την κατεύθυνση εστιάζουμε στην άμεση και ταχύτατη εξυπηρέτηση, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα και τις χαμηλές χρεώσεις μας.

Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε:

Τεχνική Υποστήριξη Σταθερών Η/Υ (Desktop)

Τεχνική Υποστήριξη Σταθερών Η/Υ (Desktop)

Τεχνική Υποστήριξη Φορητών Η/Υ (Laptop)

Τεχνική Υποστήριξη Φορητών Η/Υ (Laptop)

Τεχνική Υποστήριξη Δικτύων

Τεχνική Υποστήριξη Δικτύων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες